เปิดหนังเสียงไม่มี

หนังที่ไม่มีเสียงเกิดจาก โปรแกรมหรือ เครื่องที่เปิดอยู่ไม่รองรับ

เสียงที่เป็นส่วนใหญ่เป็นเสียง DTS แนะนำให้ใช้โปรแกรม VLC ในการเปิดดูฮ๊ะ ไม่ว่าจะเป็น APP หรือ โปรแกรม โหลดได้โดยตรงจากเว็บ VLC 

คลิกที่นี่เพื่อโหลด VLC