วิธีโหลดไฟล์จาก Pandafiles.com

ถ้าขึ้น File Not Found ไฟล์โดนลบแล้วแจ้งได้ตรงปุ่มแจ้งหนังเสีย


คลิกปุ่ม Free Download 

หากมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้กดปิดแล้วกลับไปหน้า Pandafiles เหมือนเดิม

ให้กรอกโค๊ดที่เห็น จากนั้นกดปุ่ม Download

หากมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้กดปิดแล้วกลับไปหน้า Pandafiles เหมือนเดิม

กดปุ่ม Click Here To Download เพื่อโหลดไฟล์ หากมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้กดปิดแล้วกลับไปหน้า Pandafiles เหมือนเดิม