วิธีโหลดไฟล์จาก Zupload

ให้รอ 5 วินาที จากนั้นกดปุ่ม Free Download>> มันจะเด้งโฆษณาขึ้นมาให้กดปิดไป แล้วกดปุ่ม Free Download >> ต่อไป

เมื่อกด มาถึงห้า Click Here To Download ให้คลิกอีก โฆษณาก็จะเด้งขึ้นมาอีก ให้กดปิดโฆษณาไป จากนั้นให้กด Click Here To Download 

ครั้งสุดท้ายหากกด Click Here To Download ก็จะเด้งให้ดาวโหลดไฟล์แล้ว ตามรูปภาพ