วิธีข้ามลิ้งเว็บ ouo.io

คลิกช่องฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ จากนั้นจะมีรูปภาพเพื่อยืนยันตัวไม่ใช่บอท

ตัวอย่างในภาพ ให้ยืนยันป้ายชื่อถนน โดยเลือก ภาพที่เหมือนป้ายถนนมากที่สุด

หากคลิก ยืนยัน แล้ว ยะมีภาพชื่อป้ายชื่อถนน อีกให้เลือกอีก แล้วกดยืนยันจนกว่าจะขึ้นหน้า Get Link