วิธีโหลดไฟล์จาก Openload

โหลดง่าย ให้รอ 5 วิจากนั้นกดปุ่ม FREE DOWNLOAD

หากมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้ปิดไป ให้คลิกที่ FREE DOWNLOAD อีกจนกว่าจะได้ไฟล์ขึ้นมา