วิธีโหลดไฟล์จาก One2up.com

ปัจจุบัน one2up โหลดได้ปกติ หากติดปัญหา ให้ลองกดซ้ำๆ จนกว่าจะขึ้นไฟล์ให้ดาวโหลด 

หากติดสแกนไวรัสให้ปิดก่อนหรือ เพิ่มอนุญาติให้เข้าเว็บ One2up.com ได้

one2uppart

one2uppart1

one2uppart2

 

ปัญหาโหลดไฟล์ไม่เด้งขนาดไฟล์ หรือ โหลดแล้วเกิด error ให้ลองเปลี่ยน ด้านหน้าจาก dl.one2up.com หรือ dddd.dl-one2up.com เป็น dl-1 จน ถึง dl-19.one2up.com ดูนะ