วิธีข้ามลิ้ง Srtfly.com

กดปุ่ม i’m not a robot หรือ ยืนยันฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ แล้วยืนยันภาพให้ถูกต้อง

เมื่อยืนยันเรียบร้อยให้เลื่อนลงไปด้านล่าง จะเห็นปุ่ม Continue-> ให้กดเพื่อข้ามไปยังหน้าต่อไป

เมื่อข้ามมาเสร็จแล้วจะเห็นเวลานับ 10 วินาที

เมื่อเวลานับเสร็จเรียบร้อยให้เลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นปุ่มสีเขียวเขียนคำว่า Get Link ให้กดเข้าไป

หากกดแล้วเด้งหน้าต่างอื่นขึ้นมาเป็นโฆษณาอะไรก็ตามให้กลับไปหน้าเดิมที่มีปุ่ม Get Link แล้วกดอีกครั้ง