*ปิดการขอหนังจนกว่าคิวจะเหลือ 1 คิว

เนืองจากหนังที่ขอเข้ามาเยอะ จนลงไม่ทันแล้วตอนนี้

คิวหนังเหลืออีก 1771 อันดับ

ดูคิวทั้งหมด